NOVÝ PROJEKT SOCIÁLNÍHO PODNIKU


Společnost EDUflex s.r.o. v období od 1.9.2013 do 30.6.2015 realizovala projekt podpořený z Evropského sociálního fondu – EDUflex s.r.o. – sociální podnik na Novojičínsku (CZ.1.04/3.1.06/30.00574). V rámci tohoto projektu jsme získali zkušenosti s provozem sociálního podniku, prací s cílovou skupinou zaměstnanců – mladí dospělí do 24 let věku ohrožení sociálním vyloučením a celkově s podnikáním v oblasti drobných stavebních prací a údržby veřejné zeleně.

Na základě tohoto úspěšně realizovaného projektu jsme se rozhodli rozšířit činnost v oblasti sociálního podnikání, a to realizací projektu sociálního podniku zaměřeného na provádění betonářských prací ve stavebnictví. Z tohoto důvodu byl společností EDUflex s.r.o. založen nový subjekt Betonářství s.r.o., který bude nositelem tohoto projektového záměru a bude se ucházet o podporu v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 15 – Podpora sociálního podnikání.

Projekt

Samotný projektový záměr bude spočívat ve vytvoření sociálního podniku, v rámci kterého bude vytvořeno celkem 5 pracovních míst pro zaměstnance z cílové skupiny osob dlouhodobě nezaměstnaných. Předmětem činnosti budou specializované betonářské stavební práce, které budou realizovány buď jako subdodávky pro stavební společnosti, nebo jako vlastní zakázky. V současné době předjednáváme subdodávky na stavby základových desek pro dřevostavby RD. V rámci projektu bude také zaměstnancům poskytnuta psychosociální podpora směřující k řešení jejich osobních problémů a udržení se na trhu práce. V rámci realizace projektu budou využity dosavadní zkušenosti zakladatele s problematikou sociálního podnikání.

Podpořili nás
Ministerstvo práce a sociálních věcíMoravskoslezský kraj Šenov u Nového Jičína


EDUflex s.r.o.
Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Office: Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín
+420 737 276 428  |  info@eduflex.cz  |  IČ: 28178475
zelená firma
Ethnic friendly

Přihlásit