CÍLE PROJEKTU


Hlavním, obecně prospěšným cílem projektu je vybudování tržně zaměřeného sociálního podniku, jehož podstatou je vytvoření pracovních míst pro jedince znevýhodněné na trhu práce pro své sociální vyloučení nebo ohrožení sociálním vyloučením. Takové osoby v současné ekonomické situaci Moravskoslezského regionu s vysokou mírou nezaměstnanosti obtížně vstupují na pracovní trh, popř. jako první o svá zaměstnání přicházejí.

Vybudovaný sociální podnik může poskytnout svým zaměstnancům z podporovaných cílových skupin delší dobu adaptace při nástupu do zaměstnání a následnou pomoc a psychosociální podporu nutnou pro jeho udržení. Zde se také otevírá prostor pro působení a spolupráci neziskových organizací působících na Novojičínsku podporujících osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením.

Podpořili nás
Ministerstvo práce a sociálních věcíMoravskoslezský kraj Šenov u Nového Jičína


EDUflex s.r.o.
Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Office: Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín
+420 737 276 428  |  info@eduflex.cz  |  IČ: 28178475
zelená firma
Ethnic friendly

Přihlásit