CÍLOVÁ SKUPINA


Cílovou skupinou osob zapojených do projektu sociálního podniku společnosti EDUflex s.r.o. jsou osoby věku 15 až 26 let – mládež a mladí dospělí, kteří jsou ohroženi sociálně patologickými jevy. Tyto osoby mohou zároveň splňovat i další kritéria osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálního vyloučením, a to: opouštějí zařízení ústavní nebo ochranné výchovy, popř. výkon trestu odnětí svobody, mají zkušenost se závislostí na návykových látkách, jsou dlouhodobě nezaměstnaní a jsou uživateli registrované sociální služby. Podle sdělení Odboru sociálních věcí Městského úřadu Nový Jičín, který byl v rámci přípravy projektu požádán o kvantifikaci velikosti takto definované cílové skupiny v jeho působnosti, se jedná o cílovou skupinu čítající cca 250 osob.

Osoby z podporované cílové skupiny budou do projektu zapojovány vstupem do pracovního poměru na vytvořená a ze mzdových prostředků projektu podpořená pracovní místa. Dále budou pracovníci zapojeni do dalšího vzdělávání, a to absolvováním potřebných kurzů pro obsluhu strojů. V případě potřeby získají účastnící projektu psychosociální podporu a pomoc jak ze strany partnera projektu, tak v případě potřeby i zajištěnou kompetentním odborným subjektem.

Podpořili nás
Ministerstvo práce a sociálních věcíMoravskoslezský kraj Šenov u Nového Jičína


EDUflex s.r.o.
Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Office: Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín
+420 737 276 428  |  info@eduflex.cz  |  IČ: 28178475
zelená firma
Ethnic friendly

Přihlásit