ZDŮVODNĚNÍ POTŘEBNOSTI


V regionu Novojičínska je nadprůměrná nezaměstnanost. Ze skupiny nezaměstnaných se rekrutuje převážná část osob cílové skupiny našeho projektu – mládež a mladí dospělí ohrožení sociálně patologickými jevy. Uchazeči o zaměstnání z cílové skupiny mládeže a mladých dospělých sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením mají v konkurenci ostatních uchazečů často jen minimální šanci uspět. Chybí jim základní kompetence v zaměstnání, chybí jim vzdělání a praxe. Po několika měsících v evidenci uchazeči o zaměstnání ztrácí motivaci i kompetence pro další zaměstnání. Při získání zaměstnání potřebují delší dobu na adaptaci v práci a následnou pomoc a psychosociální podporu nutnou pro jeho udržení.

V současné ekonomické situaci s vysokou mírou nezaměstnanosti však obtížně vstupují na pracovní trh, popřípadě jako první o svá místa přicházejí. Tito lidé nebo i jejich rodiny jsou často v dluhové pasti, ztratili příjem, z kterého by hradili své závazky. Často jsou funkčně negramotní a smlouvám nerozumí. Své finanční problémy často neřeší. Tato situace pak vede ke snižování standardu rodiny, ztrátě bydlení, ztrátě motivace si vůbec zaměstnání vyhledat. Sociální podnik společnosti EDUflex s.r.o. pak chce prostřednictví tohoto projektu alespoň části těchto mladých lidí z podporované cílové skupiny zajistit návrat a udržení se na trhu práce, obnovení jejich klíčových kompetencí, dovedností a obecných pracovních návyků a tím eliminovat nárůst sociálně-patologických jevů v této cílové skupině.

Podpořili nás
Ministerstvo práce a sociálních věcíMoravskoslezský kraj Šenov u Nového Jičína


EDUflex s.r.o.
Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Office: Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín
+420 737 276 428  |  info@eduflex.cz  |  IČ: 28178475
zelená firma
Ethnic friendly

Přihlásit