CÍLE PROJEKTU


Hlavním cílem projektu je zvýšení odborných kompetencí (jak klíčových, tak specifických) u manažerů a pracovníků, zodpovědných za personální práci ve firmě v následujících oblastech řízení lidských zdrojů:

  • Nové formy a metody získávání a výběru pracovníků pro stávající i nově vytvořená pracovní místa,
  • Řízení a hodnocení pracovního výkonu s využitím principu „Management by objectives“,
  • Odměňování pracovníků s aplikací koncepce celkové odměny,
  • Osobní rozvoj zaměstnanců, řízení a rozvoj talentů.

Stanoveného cíle projektu má být dosaženo vytvořením vzdělávacího programu (celkem 4 moduly), v prezenční i e-learningové formě s následným pilotním ověřením vytvořených vzdělávacích modulů s vybranými účastníky z řad středního managementu malých a středních podniků MSK.

Navýšení vzdělanostního potenciálu středních manažerů přispěje jak k celkovému zvýšení jejich odborné kvalifikovanosti a konkurenceschopnosti v praxi a na trhu práce, tak i k zvýšení konkurenceschopnosti jejich zaměstnavatelů a tím i k upevnění pozice společnosti na trhu.

Podpořili nás
Ministerstvo práce a sociálních věcíMoravskoslezský kraj Šenov u Nového Jičína


EDUflex s.r.o.
Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Office: Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín
+420 737 276 428  |  info@eduflex.cz  |  IČ: 28178475
zelená firma
Ethnic friendly

Přihlásit