CÍLOVÁ SKUPINA


Cílovou skupinou projektu jsou zaměstnanci středního managementu malých a středních podniků (MSP) na území Moravskoslezského kraje. Dle Nařízení Komise (ES) č. 800/2008 je k vymezení pojmu MSP užita definice podle počtu zaměstnanců, tedy malé podniky zaměstnávající 11 až 50 zaměstnanců a střední podniky pak zaměstnávající až 250 zaměstnanců. Pro účely projektu jsou pak do cílové skupiny zahrnuti zaměstnanci středního managementu, kteří mají alespoň 5 podřízených pracovníků, nebo řídí 2 a více oddělení.

Podpořili nás
Ministerstvo práce a sociálních věcíMoravskoslezský kraj Šenov u Nového Jičína


EDUflex s.r.o.
Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Office: Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín
+420 737 276 428  |  info@eduflex.cz  |  IČ: 28178475
zelená firma
Ethnic friendly

Přihlásit