zdůvodnění potřebnosti


Stěžejní dokument ČR v oblasti problematiky malého a středního podnikání v ČR - Koncepce rozvoje malého a středního podnikaní na období 2007 - 2013, vytvořený Ministerstvem průmyslu a obchodu, konstatuje, že slabou stránkou malého a středního podnikání v ČR je vedle jiného i nedostatečně rozvinutý systém celoživotního vzdělávání podnikatelů a jejich zaměstnanců. Na konkurenceschopnost malých a středních podniků má pak také zásadní význam omezený rozsah zkušeností a znalostí managementu, zejména v oblasti řízení, a nedostatečný důraz na rozvoj lidských zdrojů. Stejné teze obsahuje i následná Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let 2014 - 2020, schválená dne 12.12.2012 Vládou ČR.

V rámci vzdělávacích aktivit společnosti EDUflex s.r.o. zaměřených na rozvoj dílčí personálních činností v podnicích se opakovaně projevuje určitý zažitý stereotyp, a to že, personální práce v podnicích je víceméně vnímána jako činnost specifických pracovníků (personalistů), nikoliv jako jeden z klíčových atributů každodenní manažerské činnosti.

Provedenou analýzou vzdělávacích potřeb se potvrdilo, že téměř až u 75% oslovených malých a středních podniků na území MSK není úroveň personální práce rozhodujícím faktorem stabilizace pracovní síly ve vazbě na personální rozvoj zaměstnanců. Realizace personální strategie a personální politiky je v těchto malých a středních podnicích s ohledem na využívání nových poznatků málo efektivní.

Vytvořením uceleného vzdělávacího programu zaměřeného na zásady personálního řízení v malých a středních podnicích MSK dojde k rozšíření nabídky dalšího vzdělávání středního managementu malých a středních podniků MSK, zaměřeného na zvyšování úrovně personální práce.

Podpořili nás
Ministerstvo práce a sociálních věcíMoravskoslezský kraj Šenov u Nového Jičína


EDUflex s.r.o.
Severní 641, 742 42 Šenov u Nového Jičína
Office: Divadelní 9, 741 01 Nový Jičín
+420 737 276 428  |  info@eduflex.cz  |  IČ: 28178475
zelená firma
Ethnic friendly

Přihlásit